Архив за етитет: граници в отношенията

Умението да налагаме граници в отношенията си с другите

 river1

Една от важните техники, които всеки един човек би следвало да овладее, за да е успешен в комуникацията си с хората, е умението да реагира бързо, в ситуациите, когато другите го третират без респект. Това е умението да налагаме своите граници в отношенията ни с другите.

През целия си живот, къде съзнателно, къде несъзнателно, ние търсим границите в общуването и комуникацията с другите. Много често, това може да се асоциира с определянето на нашата вътрешна пропускливост. С кого да създадем по-трайни и приятелски отношения, докъде да се простират тези отношения, доколко и какво да допускаме и какво да не допускаме.

Това умение се усеща, още от детски години, когато малките деца търсят границите, до къде могат да стигнат в отношенията си с възрастните и с другите деца. В по-късна възраст, това търсене остава, само че, облечено в малко по-различна форма и на по-различно ниво комуникация.

В отношенията с жени, качествената пропускливост на това, което харесваме и това, което не харесваме може да ни създаде една много добра основа за правилна свалка, защото хората (и в частност жените) харесват ясното определяне на това, което харесваме или не харесваме.

Едно ефективно създаване на граници е секси, защото то дава знак, че търсим качеството и имаме умения да го забелязваме. Изказаното искане, в точното време, създава привличане, защото ти показваш респект, създаваш очаквания и уважение към твоето вътрешно пространство. Показва твоя мироглед (фрейм) и това, че не би търпял посредствено отношение към самия себе си.

Но, за да си убедителен в създаването на определени граници, първо, би трябвало да имаш твои вътрешни граници и правила, за това, какво желаеш, какво харесваш и какво не одобряваш. Следващият важен момент е да не се страхуваш да покажеш своето мнение, независимо дали е положително или отрицателно. Проблемите в определянето на границите, най-често възникват, когато човек си мълчи и не определя своето мнение, къде от притеснение, къде от неумение и липсата на опит в комуникацията. Тънкостта, тук, е да го изкажеш така, че да не засягаш другия, а да маркираш неговото недопустимо поведение.

За да бъдат правилно чути, сигналите ти, те би следвало да съдържат в себе си предвидимост и последователност. С други думи, да покажеш на другите една стабилност и постоянност, но не и монотонност. Когато другите знаят какво се очаква от тях, какво могат да направят и какво би трябвало да избягват да правят, тогава и взаимоотношенията могат да функционират, по-ефективно.

Не е нужно да бъдеш гаден, страшен и с много мускули за да създадеш респект, макар че и това може да помогне. По-скоро е нужно да си твърд в моментите, когато другите (жените) опитват да видят, докъде могат да стигнат в отношенията с теб. Бивайки твърд и конкретен в това, което искаш, можеш да достигнеш до желаният от теб резултат (положителен отговор). Всичко това е така, защото жените желаят именно такива мъже, които имат умението, търпението и дързостта да посочат и поискат, това което желаят.

Няма значение какво си мислиш, ако не успяваш да го предадеш по правилен начин и на другите. В това отношение, голяма роля играе самоуважение и респекта към самия себе си. Обичаш ли себе си, уважаваш ли своето време / ресурси, дали съумяваш ли да приемаш ответната реакция без да драматизиращ излишно и т.н. Всички тези и други подобни въпроси очертават твоята линия на самоуважение. Това е видно, за другите хора, защото те виждат тези кодове и по тях определят границата на своето държание, към теб.

Умението да се изразяваш правилно устно може да свърши чудеса. Не случайно добрите оратори имат и много почитатели/ки. Те умеят да завладеят съзнанието на другите, да ги „хипнотизират” и накарат да ги следват. Но за да бъде въздействието пълно е нужно думите ти да бъдат в синхрон с езика на тялото ти. Това можеш да постигнеш, когато се чувстваш комфортно в обстановката, в която се намираш. За да се чувстваш комфортно, обаче, е нужно да се тренираш постоянно да се срещаш с нови и непознати хора (жени), вътрешно да се забавляваш от новите контакти и може би най-важното да съумееш да се нагаждаш към ситуациите.Другото умение е, бързо да анализираш човека, още в началото. Какъв тип е. Това се постига с тестването на неговите граници – вербално и невербално.

Изследванията на психолозите сочат, че интонацията определя около 36 % от това което казваме, но аз, лично, си мисля, че в някои моменти, тя е най-важното оръжие. Особено, в моментите за създаване на респект. И тук, границата е тънка. Примерно, доколко да повишим гласът си, за да има необходимият ефект?

Моето лично мнение е, дотолкова, доколко можем да го изразим с умерена твърдост, увереност и без излишно напрежение и острота в гласа. За това състояние, помага вътрешната сигурност, спокойствие и увереност в собствените сили. Когато умееш да говориш с неутрален и спокоен и необвинителен тон, създаваш една добра атмосфера, твоите думи да бъдат чути и приети правилно.

Като за начало, можеш да осведомиш, спокойно другия човек, казвайки кратко и ясно това, което не ти харесва. На следващ етап, ако другият не се вслушва, го повтаряш отново, с леко повишена, но спокойна интонация. Ако отново не се вслушват, запазваш хладнокръвие и прекъсваш комуникацията, пръв. Без излишно раздразнение и емоции. Избягвай защитната позиция и нападането и търсенето как да уязвиш другите, когато не си съгласен с нещо. По-скоро им покажи, това което не ти харесва и опитвай да намираш общите интереси, доколкото е възможно.

Не приемай лично, отказите и нежеланието на другите да спазват границите, които ти им налагаш. Хората са различни и някои се нуждаят от повече време, за да приемат присъствието ти. Понякога, това нежелание е тест, доколко се влияеш от чуждата реакция, дали запазваш самообладание и доколко си истински и автентичен в твоето поведение. Чуждите чувства не бива да оказват голямо влияние, защото ние не можем да държим сметка и отговорност, за чувствата и методите на общуване на другите. Можем само да подскажем ясно, как желаем да бъдем третирани в живота.

Ако усещаш, че се нуждаеш от промяна на отношението на другите към теб, то ти се нуждаеш първо от промяна на старите, неефективни навици и модели на поведение, които си използвал. На първо място, това би могло да бъде реактивността при отказ или негативен отговор и към неща, които засягат его-то. На второ място е приемането на това, че е нужно известно време за тази промяна и не всеки би я приел. Нужно е време за настройка на вътрешната убеденост в промяната. Това е времето, в което би могъл да убедиш първо себе си, а след това и другите, че си сериозен, с придържането към границите ти. И същевременно, да бъдеш един модел за поведение, който указва, приема и третира себе си и другите с уважение и респект.

Емоционалната интелигентност в контактите и свалките с жени

emotion

Днешният 21 век ни предлага много възможности за нови запознанства и контакти с жени. Тези възможности са чудесни, но и задължаващи ни да изработим в себе си нужните качества, за да се възползваме максимално от тази безбрежна възможност. Едно от най-важните качества е емоционалната ни стабилност и емоционалната интелигентност. Всеки човек по различен начин използва своите емоции при вземането на решения, но едно от основните неща, които отличават успешният сваляч е неговото емоционалнo ниво.

Емоционалната интелигентност се изразява в следните характеристики:

– В способността ни да управляваме чувствата си и да не им позволяваме те да излизат извън контрол. Овладяната емоция е балансът да бъдем в хармония със себе си. Независимо от всичко, което се случва около нас. Това означава да си изградим такава реалност, която да ни дава сигурност и оптимизъм. Някои хора завиждат на другите, за парите, жените и т.н. Но тези хора се конценрират, върху другите, но забравят да се концентрират върху себе си и това, което те имат и притежават. Когато осъзнаеш своите предимства, тогава разбираш, че другите нямат такова значение за твоя свят. Важен си ти самият, важно е да разбереш своите силни и слаби страни и да се концентрираш върху това, което ти можеш да постигнеш.
– Да не живеем в измислен и идеализиран свят. Например, да идеализираме и свързваме жените, като перфектни същества. Умението да виждаш и недостатъците в жените, може да ти спести много неприятности в бъдеще. За целта е нужно да си очертаеш ясни стандарти, които имаш за една жена. И да умееш и да прощаваш някои техни грешки и слабости – т.е. да бъдеш благороден и толерантен.
– Да не се поддаваме лесно на депресии или безпокойство. Това не означава, да сме ваксинирани против депресии. Всеки може да изпадне, но целта е много бързо да се върнеш отново в играта, по-силен и по-мъдър. Основно оръжие против депресиите са силната воля и желание за живот и нуждата за споделянето на нови емоции. Това може да ни мотивира, за да продължим, да търсим и да постигаме своите цели.
– Да не губим разсъдък в пристъпи на гняв. Ключовата дума тук есмиреност. Това не означава да си свит и равнодушен, а да не си реактивен и избухлив. Понякога поведението на жените може да предизвика раздразнение и гняв. В такива случаи е хубаво първо да броиш до 10. Това е нужно, за да прекъснеш избухването и изливането на негативната емоция, заради която после може и да съжаляваш. Респектирай другите, за да получиш респект!
Да показваме чувства и да влагаме страст, в това което правим е много ценно, защото това може да ни отличи от мнозинството други, които се боят да покажат емоция. Жените харесват мъжете, които влагат емоция, в това което правят. Жените приемат тази емоция и живеят за нея. Не се страхувайте да показвате емоция, но бъдете спонтанни и истински! Направете го заради себе си, защото Вие чувствате нещата по този начин. Спомнете си моментите, в които истински сте се радвали на нещо, по какъв начин външно сте изразили радостта от това – с действия, с думи или по друг начин?! Пренесете тази емоция и в контактите ви с жени. Ще забележите, как жените откликват положително на мъже, които могат да изразяват спонтанно своите емоции. Дори тренирайте как да бъдете по-емоционални, но не забравяйте и за баланса. Както липсата, така и прекалената емоционалност не са препоръчителни.
– Съпричастността и умението да разкодираме емоциите на другите хора, без да ги караме да ни разказват какво чувстват. Жените подават изключително много сигнали в комуникацията си и се впечатляват от мъже, които разбират знаците, които те подават. Бъдете тези, коитоумеят да четат ситуациите, дори и без думи.
– Умението да управляваме своите пориви в необходимата насока за постигане на целите ни. Някои хора са в състояние само от няколко жеста, които те смятат за негативни, да им се смачка самочувствието. Но защо? Защото техните очаквания са нереални, те са обусловени от тяхното желание нещата да се случват по тяхно желание, но забравят че нещата в живота, в това число и свалките с жени се градят на определени закони и етапи. За да управляваме своите пориви в правилната посока е нужно да разберем и прилагаме тези закони и етапи, ефективно.
– Емоционалната интелигентност включва и способността хармонично и мъдро да управляваме чувствата си в отношенията ни с другите – например да умеем да разпознаваме настроението и атмосферата в различните социални групи.

Правилото, е че не е важно какво сме постигнали до сега в отношенията и свалките с жени. Не е важно дори с колко жени сме спали или ще спим в бъдеще. Контактите със стойностни жени са просто един дял от нашите цели. По-важното е да умеем да живеем живота си с хармония и баланс и усещането, че ние определяме насоките в нашият живот. За целта е нужно да не си слагаме излишни ”стени” и ”прегради” пред нашите желания.

Нещата могат да се сбъднат тогава, когато вярваме и действаме, за това те да се случат!