Архив за етитет: самоуважение

Умението да налагаме граници в отношенията си с другите

 river1

Една от важните техники, които всеки един човек би следвало да овладее, за да е успешен в комуникацията си с хората, е умението да реагира бързо, в ситуациите, когато другите го третират без респект. Това е умението да налагаме своите граници в отношенията ни с другите.

През целия си живот, къде съзнателно, къде несъзнателно, ние търсим границите в общуването и комуникацията с другите. Много често, това може да се асоциира с определянето на нашата вътрешна пропускливост. С кого да създадем по-трайни и приятелски отношения, докъде да се простират тези отношения, доколко и какво да допускаме и какво да не допускаме.

Това умение се усеща, още от детски години, когато малките деца търсят границите, до къде могат да стигнат в отношенията си с възрастните и с другите деца. В по-късна възраст, това търсене остава, само че, облечено в малко по-различна форма и на по-различно ниво комуникация.

В отношенията с жени, качествената пропускливост на това, което харесваме и това, което не харесваме може да ни създаде една много добра основа за правилна свалка, защото хората (и в частност жените) харесват ясното определяне на това, което харесваме или не харесваме.

Едно ефективно създаване на граници е секси, защото то дава знак, че търсим качеството и имаме умения да го забелязваме. Изказаното искане, в точното време, създава привличане, защото ти показваш респект, създаваш очаквания и уважение към твоето вътрешно пространство. Показва твоя мироглед (фрейм) и това, че не би търпял посредствено отношение към самия себе си.

Но, за да си убедителен в създаването на определени граници, първо, би трябвало да имаш твои вътрешни граници и правила, за това, какво желаеш, какво харесваш и какво не одобряваш. Следващият важен момент е да не се страхуваш да покажеш своето мнение, независимо дали е положително или отрицателно. Проблемите в определянето на границите, най-често възникват, когато човек си мълчи и не определя своето мнение, къде от притеснение, къде от неумение и липсата на опит в комуникацията. Тънкостта, тук, е да го изкажеш така, че да не засягаш другия, а да маркираш неговото недопустимо поведение.

За да бъдат правилно чути, сигналите ти, те би следвало да съдържат в себе си предвидимост и последователност. С други думи, да покажеш на другите една стабилност и постоянност, но не и монотонност. Когато другите знаят какво се очаква от тях, какво могат да направят и какво би трябвало да избягват да правят, тогава и взаимоотношенията могат да функционират, по-ефективно.

Не е нужно да бъдеш гаден, страшен и с много мускули за да създадеш респект, макар че и това може да помогне. По-скоро е нужно да си твърд в моментите, когато другите (жените) опитват да видят, докъде могат да стигнат в отношенията с теб. Бивайки твърд и конкретен в това, което искаш, можеш да достигнеш до желаният от теб резултат (положителен отговор). Всичко това е така, защото жените желаят именно такива мъже, които имат умението, търпението и дързостта да посочат и поискат, това което желаят.

Няма значение какво си мислиш, ако не успяваш да го предадеш по правилен начин и на другите. В това отношение, голяма роля играе самоуважение и респекта към самия себе си. Обичаш ли себе си, уважаваш ли своето време / ресурси, дали съумяваш ли да приемаш ответната реакция без да драматизиращ излишно и т.н. Всички тези и други подобни въпроси очертават твоята линия на самоуважение. Това е видно, за другите хора, защото те виждат тези кодове и по тях определят границата на своето държание, към теб.

Умението да се изразяваш правилно устно може да свърши чудеса. Не случайно добрите оратори имат и много почитатели/ки. Те умеят да завладеят съзнанието на другите, да ги „хипнотизират” и накарат да ги следват. Но за да бъде въздействието пълно е нужно думите ти да бъдат в синхрон с езика на тялото ти. Това можеш да постигнеш, когато се чувстваш комфортно в обстановката, в която се намираш. За да се чувстваш комфортно, обаче, е нужно да се тренираш постоянно да се срещаш с нови и непознати хора (жени), вътрешно да се забавляваш от новите контакти и може би най-важното да съумееш да се нагаждаш към ситуациите.Другото умение е, бързо да анализираш човека, още в началото. Какъв тип е. Това се постига с тестването на неговите граници – вербално и невербално.

Изследванията на психолозите сочат, че интонацията определя около 36 % от това което казваме, но аз, лично, си мисля, че в някои моменти, тя е най-важното оръжие. Особено, в моментите за създаване на респект. И тук, границата е тънка. Примерно, доколко да повишим гласът си, за да има необходимият ефект?

Моето лично мнение е, дотолкова, доколко можем да го изразим с умерена твърдост, увереност и без излишно напрежение и острота в гласа. За това състояние, помага вътрешната сигурност, спокойствие и увереност в собствените сили. Когато умееш да говориш с неутрален и спокоен и необвинителен тон, създаваш една добра атмосфера, твоите думи да бъдат чути и приети правилно.

Като за начало, можеш да осведомиш, спокойно другия човек, казвайки кратко и ясно това, което не ти харесва. На следващ етап, ако другият не се вслушва, го повтаряш отново, с леко повишена, но спокойна интонация. Ако отново не се вслушват, запазваш хладнокръвие и прекъсваш комуникацията, пръв. Без излишно раздразнение и емоции. Избягвай защитната позиция и нападането и търсенето как да уязвиш другите, когато не си съгласен с нещо. По-скоро им покажи, това което не ти харесва и опитвай да намираш общите интереси, доколкото е възможно.

Не приемай лично, отказите и нежеланието на другите да спазват границите, които ти им налагаш. Хората са различни и някои се нуждаят от повече време, за да приемат присъствието ти. Понякога, това нежелание е тест, доколко се влияеш от чуждата реакция, дали запазваш самообладание и доколко си истински и автентичен в твоето поведение. Чуждите чувства не бива да оказват голямо влияние, защото ние не можем да държим сметка и отговорност, за чувствата и методите на общуване на другите. Можем само да подскажем ясно, как желаем да бъдем третирани в живота.

Ако усещаш, че се нуждаеш от промяна на отношението на другите към теб, то ти се нуждаеш първо от промяна на старите, неефективни навици и модели на поведение, които си използвал. На първо място, това би могло да бъде реактивността при отказ или негативен отговор и към неща, които засягат его-то. На второ място е приемането на това, че е нужно известно време за тази промяна и не всеки би я приел. Нужно е време за настройка на вътрешната убеденост в промяната. Това е времето, в което би могъл да убедиш първо себе си, а след това и другите, че си сериозен, с придържането към границите ти. И същевременно, да бъдеш един модел за поведение, който указва, приема и третира себе си и другите с уважение и респект.

Самоограниченията – спирачка към щастието

1222243019_sexy_regina_5

Повод за тази тема ми дават ситуациите, в които попадаме, не само в отношението към другия пол, но и в живота, като цяло. И това е така, защото действията ни и всичко друго, което създаваме около себе си, носят почерка на нашия мироглед – доколко приемаме себе си, доколко имаме реална представа за истинското значение на ситуациите, и по какъв начин ги преодоляваме.

Приемаш ли, че можеш да бъдеш успешен с жените / мъжете, приемаш ли, че си качествен мъж / жена, че желаеш да се учиш и да се развиваш, приемаш ли, че грешките които правиш могат да те водят към нещо добро, приемаш ли, че би трябвало да си активния/та в своя живот, да тестваш и отсяваш, да не се отказваш пред трудностите, дори и нещата да не са такива, каквито очакваш, да прощаваш, да разбираш и уважаваш чуждото мнение, да мислиш и виждаш нещата в перспектива или предпочиташ да критикуваш, да отричаш, да иронизираш, да обиждаш, да обсебваш, и да търсиш само собствения интерес. Цялата тази палитра от вярвания те насочва към това, което търсиш и което можеш да получиш в замяна.

Живота, който водим, хората, с които се срещаме и завързваме приятелства оказват известно влияние върху нашето поведение и мислене, в по-малка или в по-голяма степен. Не случайно, поговорката гласи – ”кажи ми кои са ти приятелите, за да ти кажа, ти кой си.” Обграждаш ли се с хора, които мислят негативно, това зарежда отрицателно и може да създаде пречки и ограничения към щастието. Може да докара нежелание за развитие, негативност и не на последно място, лошо отношение към жените / мъжете. Обратното е с позитивните и активни хора. Те въздействат, дори само с присъствието си и те карат да дадеш максимума от себе си, защото те са развили в себе си подсъзнателното чувство на отвореност на съзнанието. Те са разбрали, че ограниченията, не са нищо повече от една заблуда на съзнанието, което ни сковава и ни изпълва с недоверие, недоумение, негативизъм и ограничава кръгозора на мислите ни.

Ето и някои от основните ограничителни мисли:

1. Не съм достатъчно способен (добър); достатъчно привлекателен

Отиваш до дадена мадама / мъж и се запознаваш с нея / него, или не правиш опит да се запознаеш. Достигаш до никъде, защото в твоите очи, тя / той е с класа/и над теб. Как да имаш класна мадама / мъж, след като ВИЕ не се чувствате достойни за тях?!

Какво може да направиш: Приеми другите хора, като равни на теб. Всички се раждаме, ядем, спим, ходим по нужда, имаме нужда от близост и топлота. С какво другите могат да са повече от теб?! Единствено по това, че те оценяват своята стойност, знаят кои са, имат увереността да представят себе си, като хора, които търсят и заслужават най-доброто. За да се превърнеш в такъв човек е нужно да разбереш себе си и нещата, в които си силен, мечтите си, да не спираш да се развиваш, да се учиш от другите, да забелязваш дребните детайли, да правиш нещата със страст и желание, да се научиш да поемаш рискове и да знаеш как да губиш. Разбереш ли себе си, имаш ли цели, преследваш ли ги, тогава и вътрешното ти усещане за хармония би се подобрило. Това помага и да имаш по-отворено, реално и положително настроено съзнание за себе си. Всичко това се отразява положително и в абсолютно всички сфери.

2. Другите са по-добри от мен (другите са заплаха за мен)

Това е в пряка връзка и взаимозависимост с първото ограничение. Основният момент тук е, страхът че другите ще ти вземат това, което ти си мислиш, че ти се полага по право. Например, някои мъже използват откровени обиди, за да ”свалят самочувствието на някои жени” и да натрупат мнимо самочувствие на чужд гръб. При някои жени се забелязва поведение в стил „интригантстване” и завист. Това поведение цели изпъкването, не на фона на стабилно и подплатено самочувствие и вярвания, а  върху дифицитите от своето / чуждото неумение и ограничени вярвания.

Какво може да направиш: Може би, най-важното е, да се стремиш да имаш изисквания, първо към себе си. Нормално е да има и по-добри от теб. Не е нужно да се съревноваваш с тях, а да се съревноваваш с твоите вътрешни изисквания и желания. Необходимо е да бъдеш толерантен и с реален поглед върху себе си и другите, позитивно настроен, знаещ и умеещ да вдъхва увереност и самочувствие на нуждаещите се.

3. Срамежлив/а съм 

Сигурно сте срещали хора, които са прекалено тихи и затворени. Мълчат, усмихват се и чакат нещо да се случи, ”от самосебе си”. Те мислят, че поговорката „скромността краси човека” е изключително важна и биха се съгласили с почти всичко, което им кажете. В един момент имате чувство, че нямате човек срещу себе си, а само робот, който очаква вашите действия и наставления. На пръв поглед, няма нищо лошо в такива хора. Дразнещо е самото пасивно поведение, което проявяват. Самият живот е такъв, че не е в наш интерес да проявяваме пасивност към това, което ни заобикаля.

Какво може да направиш: На пръв поглед, промяната за тези хора би била мъчителен процес. Изходът е те, самите, да установят, че този начин на поведение, не е най-продуктивен за тях. След това да вложат малко повече усилия, в това, да бъдат малко по-активни, отстояващи себе си и своите действия. Да повишат контактите и комуникацията си с нови хора, да поемат инициативата и да вложат малко повече емоция, енергия, хъс и ентусиазъм в своите контакти.

4. Всички жени / мъже са еднакви (генерализация)

Тук, основното мото е, че ”жените търсят само пари, гледат как да те прекарат, незрели са, служат само за разплод и секс” или пък, ”всички мъже са еднакви”. Общото между всички тези изброени неща е, че хората се слагат в една категория, подценяват се и се приемат избирателно. Това създава негативна, ограничителна нагласа, която пречи за едни по-успешни взаимоотношения.

Какво може да направиш: Нужно е да имаш отвореното съзнание, че хората са различни и различните обстоятелства, условия, възможности създават характерен поглед върху живота. Често, хората са такива, каквото е и твоето отношение към тях. За да извадиш най-доброто, от тях, приеми ги с респект, уважавай тяхното лично пространство и приеми, че те не са перфектни.

5. Другите не ме харесват

Предварително си предубеден/а, че другите не те харесват. Може би, защото имаш някакъв проблем / комплекс, който мислиш, че другите виждат и усещат. Това те спира, да се запознаваш с нови хора. Цялото това усещане се създава от усещането за ниско самочувствие и притеснение.

Какво може да направиш: Важно е да приемеш, че не всички ще те харесат. Първо, трябва да си го заслужиш и да покажеш, че си готин човек. За да решиш този проблем е нужно да се концентрираш върху нещата, в които си действително добър, да се чувстваш добре в собствената кожа и да харесваш и уважаваш себе си. Да приемеш всичко, което ти се случва и да покажеш, че имаш желание за живот и развитие. В основата на привличането стоят хората, които се борят да постигнат целите си.  Бъди от тези, които се борят не за харесване от другите, а се борят за своето лично удоветворение, от това което правят.

6. Ако тя / той не направи това и аз няма да направя това

Очакваш другите да са ти задължени, за нещо което си им направил/а, като услуга. Очакването на реакция, кара човек да се надява и разочарова, когато нещата не се нареждат така, както той иска. Това очакване те прави и зависим и реактивен от другите.

Какво може да направиш: Излез матрицата на очакването. Бъди готов/а да даваш, без да очакваш да получаваш нещо в замяна. Не си налагай граници, колко да дадеш и какво да дадеш. Поставяй си за цел, да изпитваш нужда да даваш, без да очакваш реакция за това. Когато комуникирате, флиртувате или само поддържате контакт, бъдете щедри, за добри думи, за вдъхване на надежда и кураж, и повдигане на самочувствието, на околните.

7. Живота ми е провал

Примерно, направил/а си грешки, претърпял/а си неуспехи, независимо дали ”отрязване” от другия пол или нещо друго и вече си мислиш, че живота ти е провален. Това може да даде отражение и върху бъдещите опити, защото започваш да си мислиш, че провала ще се повтаря.

Какво може да направиш: Основното е да промениш мисленето за това, какво е провал. Провал е, не когато сгрешиш, а когато грешката те кара да спреш да опитваш. Успех е, не когато се отказваш, а когато продължаваш, защото усещаш, че успехът е въпрос на време.

Основно значение за нашитe вътрешни възприятия заема усещането ни в настоящия момент, кои сме ние, какви са нашите цели и по какъв начин сме възприемани от другите. В това отношение, от изключителна важност е да умеем да разбираме и заместваме ограничаващите ни мисли, които ни карат да се чувстваме нуждаещи се. В този аспект на мисли, за да бъдеш успешен в отношенията си с жените / мъжете е нужно да намериш баланса и дребните детайли, които те отличават от масите и ти придават  класа. Защото класата е умението да формираш едно самосъзнание, свободно от предразсъдаци и ограничения, позволяващо ти да отсееш добрите и качествени неща. Класата е секси и привлича и готините и качествени мадами / мъже, защото те забелязват и са привлечени от същите готини неща.

Кой си ти?

кой си ти, сваляне жени, флирт
Идва момент в живота на всеки мъж, в който той трябва да реши кой е.
Това е основното, което отличава момчето от зрелия мъж. Момчето не знае кой е, то няма строги принципи, няма идентичност, оставя други да определят какво е ценно за него, какво поведение е допустимо и какво не. На уоркшопите често казвам: „В момента в който влезеш в една ситуация, има два варианта – или на тебе ти казват какво да правиш, или ти казваш какво ще се прави”. И няма среден път, никога. Ако решиш да стъпваш на пръсти, влизаш автоматично в категорията на човек, който е воден от някой друг. Затова трябва да вземеш решение.

Във всеки момент от живота си правиш избор и вземаш решение, дори и с отказа си да го направиш. Затова трябва да знаеш твърдо кой си ти. Какво харесваш? Какво не понасяш? Къде са границите ти? Кога е момента в който казваш: „Ти си дотук. Ако искаш да продължим отношенията си ще ме уважаваш”? Всичко това идва от твоята идентичност. А жената иска да знае твоята идентичност, за да може да ти има доверие. За да може тя да бъде в твоя фрейм, ти трябва да имаш силна идентичност. Това значи принципи, които ти няма да нарушиш. Тя ще ти пуска стръв, която ще те отклонява. Ще се прави на готова по-рано, за да види дали ще захапеш. Ще ти дава награди с цел да види дали ще се отклониш от пътя си. И в момента, в който клъвнеш ще ти каже: „Сори, дотук беше”.

Много мъже не знаят какво е да бъдат с високорангова жена. Тя им се вижда недостъпна, имат чувството, че прави секс с всички други мъже, освен с тях. И това е, защото заради нея, те са готови да нарушат всички свои принципи, биха направили всичко, за да заслужат нейното одобрение. В този момент, те нямат идентичност, а именно това е начина да я привлекат. Нищо друго не привлича една жена, както силната идентичност. Тези, които не са открили тази истина, ще се чувстват винаги слаби, винаги недостатъчни, винаги неспособни да действат и готови с оправдания, защо жените не желаят да правят секс с тях.

Всъщност въпросите, който трябва да си зададат са: Беше ли истински? Истински до болезненост, без да се съобразяваш с някаква цензура и норми. Наслади ли се истински на момента или си мислеше за следващия ход, който ще направиш, усети ли насладата от тази жена? Беше ли подходът ти епичен, незабравим? Даде ли всичко от себе си или прекалено много беше обвързан с крайния резултат? Беше ли центриран в своя свят без да се стремиш към нейния?

Това са елементите на един успешен пикап. Но колко мъже си задават тези въпроси? Много малко. Красивите жени усещат някаква повърхностност в мъжете около тях. Някаква безгръбначност. Виждат им се слаби в своите чувства в емоциите си. И то е, защото мъжете си налагат прекалено много цензура. Цялото им поведение преминава през филтри. Нямат центрираност, нямат дълбочина. Мъжете често не вървят по своя път и не знаят кои са. Когато знаеш кой си, ти усещаш в себе си някаква енергия, която се разлива, в посоката в която искаш без усилия. Чувството е някак си, все едно заливаш другите с твоята ценност. В момента, в който изпиташ нужда да полагаш усилия, вече се стремиш да направиш впечатление и трябва да се върнеш отново на пътя си.

Всеки мъж трябва да се пита, колкото може по-често,  каква е неговата мисия в живота му? По какъв начин дава на света около себе си своята ценност? Какво цени и каква жена иска до себе си в живота си? Как тази жена ще му помогне да изрази по по-добър начин своята ценност? Това го прави центриран, привлекателен и независим. Когато мъжът е на своя път, той се наслаждава. Сканира и подбира това, което е за него, без да губи посоката си. От време на време се задават изкушения, които го подмамват, но той знае, че отклони ли се веднъж, после ще му е необходимо доста време. От време на време залита леко, но винаги погледът му е устремен, към звездата, която го води. Тази звезда е неговата мисия в живота. Жената иска да усети твоята мисия и да върви с теб. Защото ти с твоята увереност и показваш, че тази мисия е по-ценна и по-привлекателна от всичко друго, което тя би могла да преживее. Това е пътя на истинския мъж.

Затова нека всеки от нас си зададе въпроса, кой е той наистина? Дали е клонка, която се огъва от всеки полъх на вятъра или е сила, която привлича всичко по пътя си и знае къде отива. Дали е човек, който се хвърля смело напред в неизвестното или просто трябва да опипва всичко по пътя си и да стъпва на пръсти. Каква е твоята цел? Какво искаш? Как целта ти облагодетелства всички останали около теб? Тази игра е вътрешна. Ако някой не желае да се обърне към себе си, тогава бих казал: „Сори. Нямаш тази центрираност, която да те води към постоянен успех. Защото външния свят е вятър и на него не може да се разчита.”

Френд зоната

 101

Поводът за тази статия един често срещан проблем за много мъже – влизането в тъй наречената „Friend Zone”. Погледнато отстрани, това не изглежда особен проблем. Самата дума „приятел“, означава нещо хубаво и позитивно, но в действителност, в тази зона се попада, заради мъжкото лигаво поведение, съчетано с прекалено внимание и недостатъчно умение за привличане и качествена свалка. В тази статия, желая да посоча някои от главните причини, които водят до „Friend zone”.

Основен и фундаментален проблем е, когато не създаваш и налагаш своят фрейм и не показваш границите, до които другите могат да достигнат с теб. С други думи, да бъдеш толерантен, но да реагираш на момента, когато показват неуважение към теб. Често оръжие на емоционално несигурната жена е да започне да заповядва, какво да направиш. Това се случва често след като мъжът не е прекалено несигурен и не умее да поеме своята отговорност. Жените пробват докъде достигат твоите граници на търпение. Тази проба може да е неумишлена или пък в някои случаи напълно умишлена. Открият ли някоя твоя пробойна те ще наблегнат на нея, докато не ги поставиш на място. Слаба черта е да тръгнеш да се отбраняваш или оправдаваш.

Друга честа причина да влезеш в подобна зона е, ако си прекалено любезен, мил, сладък, дружелюбен, безопасен и се съгласяваш, постоянно с жените, само и само за да има мир и да те харесат. Мъже с подобен тип поведение, често оставят инициативата на другите и често играят ролята на пластелин. Характерни техни фрази са: „Каквото ти кажеш” ”Какво ще правим днес?”, ”Искаш ли да излезем?”, ”Ти решаваш”, ”Където кажеш” други подобни. Проблема тук е, че те оставят водещата роля на жената и я карат да взима решения вместо тях. Така показват липса на лидерски качества или най-малкото неумение да управляват своя живот. Този тип поведение е способно да убие в зародиш, и най-голямата страст в жената.

Прекаляването с комплименти, за щяло и нещяло е също проблематично. Честа грешка тук, е и използването на комплимент, когато човека от среща се държи некоректно и без респект. По принцип, комплимента е силно оръжие, но когато е използван на точното място и изказан с правилното поведение. Използването на комплимента е полезно за поощрение на добро поведение. Да кажеш, че мадамата много ти харесва, е добре. Да уточниш, какво точно ти харесва в нея и да се аргументираш – чудесно, но  самия комплимент не сваля мадамата, а и дава само начален тласък за запознанство и погъделичква егото и.

Много мъже имат проблем  с прекалената нетърпеливост, да търсят внимание и да се държат неспокойно и нервно. Това се случва, когато човек е прекалено съсредоточен и концентриран да спечели вниманието на околните. Това се отразява на поведението, говора и езика на тялото. В тази ситуация, мадамата може въобще да не те отрази, да бъде „добра”, като те излъже, че си има приятел или по-директна, като ти каже, че не те харесва. Може и да опита да те командва.

Има една хипотеза, че не всички хора могат да бъдат привлечени от нас, а всичко е в резултат на осъзнати и неосъзнати психологически събития, които можем да събудим в човека. Всичко зависи от нивото ни на атрактивност и от опита. Факт е, че ние реагираме на дразнения, които са свързани с познати нам неща, факти и модели за поведение. Спомням си за един случай, когато се запознах с едно готино момиче, по телефона. То имаше глас на една моя колежка, която много уважавах и харесвах. Като за капак, това момиче беше и със същото име. Бях много ентусиазиран да я видя, независимо че живееше на другия край на България. С други думи, умението да създаваме създаваме емоция и симпатия в другите, е свързано с умението да им напомняме с неща които са познати за тях.

Но най – честата причина, за да си във приятелската зона си остава неумението да определим, в коя зона бихме желали да бъдем. Тук включвам, липсата на стремежи, цели, визия за себе си и за всичко относно живота ни.

Какво е нужно да направим, за да не попадаме в тази зона:

1. Да имаме уважение към себе си и към околните, и да сме в хармония с нашето ”аз”.  Да вярваме в мечтите си и целите си.
Teзи, които нямат това уважение изпадат в тази ”френд зона”, до края на живота си, защото те субкомуникират, че не са способни за успехи. Техните постъпки са често с посредствено качество и липса на респект към тях самите.

2. Да имаме достатъчно самочувствие и да вярваме в собствените си възможности.
Това пряко произхожда от първия принцип. Означава, че ние сме достойни да получим, това което желаем. Например, ако видиш жена, с която желаеш да бъдеш, да бъдеш уверен, че тя ще бъде твоя. Този процес е изцяло физическо освобождаване и изразяване на стабилни вътрешни убеждения. Когато вътрешно, истински вярваш, че си готин и ценен, постигнал си определени резултати и си се убедил, че можеш и знаеш как, увереността ти се предава и на другите. Жените са особено чувствителни на тази тематика, защото обичат мъже, които са уверени.

3. Умението да бъдем директни и коректни към себе си и към другите и да не изчакваме удобни моменти за свалка.
Това означава, да можеш да попиташ хората, каквото желаеш и да си освободен, сигурен, весел, търсещ, отсяващ и флиртуващ. Така, вече не си във ”Френд зоната”, а си в зоната на интимността, любовта и секса. Така че, питайте за абсолютно всичко и бъдете ок с това, че не всички ще бъдат отворени към Вас. Но, каквото и да се случва, забавлявайте се и използвайте всеки един от моментите, за да създавате приятни моменти и емоции за себе си и за хората около Вас.

Как да изградим вътрешна увереност и самочувствие

    hotchick

Много мъже гледат на общуването с жени като на някакъв вид манипулация с цел да победят, да постигнат целта си, да правят секс без да си дават сметка, че точно това ги поставя в слабо положение, прави ги зависими от одобрението им, и в крайна сметка – далече от алфа мъжа, който могат да бъдат.

Ето следните типове мъже /тези типове се надграждат последователно, въпреки слабото си поведение/ и се надявам ако някой от вас познае себе си в следващите описания, незабавно да направи крачка към промяна към по-добро, към  мъжа, който трябва да бъде.

– когато мъжа, който няма опит с жените и още не е чувал за пикап се опитва да спечели момичето като бъде добро момче, изпълнява всичките прищявки на момичето, пише любовни стихове, подарява цвета, подмазва се и т.н. Обикновено той е такъв и в живота – позволява да го мачкат от всякъде, примирява се с унизителна роля и т.н. Това е най- лошия вариант, който направо е самоубийствен.

– когато мъжа има малко опит, но възприема нещата погрешно, усеща, че трябва да има висок ранг и затова се опитва да го компенсира материално – работи за да постигне успех, но в същото време се опитва да впечатли с това момичетата – с колата, която си е купил, с апартамента, с златния ланец, който носи, с това, че я води в скъпи ресторанти и плаща сметката. Сами по себе си тези неща не са лоши, но когато се правят с цел показност и да направят впечатление това вече е слабо. Често такива мъже имат някакви комплекси, вярват, че жените се купуват и т.н.

– следващия вариант е мъж който вече усеща, че трябва да има висок ранг и да създава емоции /в повечето случаи вече е разбрал за пикапа, всъщност обикновено всички начинаещи пикапьори са така/, но прави това по грешния начин. Той се концентрира върху материал и техники, които ще му помогнат да постигне целта си, без да си дава сметка, че това отново е слабо поведение, защото е насочено към манипулация, това е един неявен стремеж жената пак да го хареса. Мисленето му е горе долу следното: „Ако аз науча достатъчно опънъри, после материал, който създава привличане, после науча телефонната игра и стана добър в провеждане на среща и изолация аз ще мога да правя секс с различни жени, ще победя, ще постигна целите си”. Звучи малко странно нали? Всъщност това е една клопка. Той все още търси одобрение, все още е зависим от реакцията на жените, търси потвърждение от себе си и от тях, че е добър. Фокусът е отново в нея. Да изградиш самочувствие въз основа на това също не става.

Представи си, че се обаждаш на момиче по телефона и си повтаряш: „Аз имам добър phone game. Аз имам добър phone game. Аз съм алфа, аз съм пич” Или пък докато си на среща си повтаряш: „Всички жени ме харесват. Аз съм пич” . Все правилни убеждения, нали? Но сега да се замислим по-дълбоко. Защо би си повтарял всичките тези неща ако не беше зависим от нейната реакция? Вместо да си  представиш как я събличаш или как се наслаждавате един на друг и си прекарвате добре ти имаш нужда да си повтаряш разни неща, които да ти вдъхнат самоувереност. Голям парадокс, нали?

Тогава къде е разковничето? Как тогава да сваляме жени. С пари и подмазване не става, с техники пак не става. Всеки опит изглежда провален още от началото.

Ето къде е истината. Не можеш да бъдеш успешен с жените директно. Не можеш да бъдеш това, което  привлича една жена, докато фокусът ти е в нея. Има много теми за това какъв трябва да бъдеш алфа и много хора възприемат това погрешно. Не можеш да бъдеш алфа, за да сваляш жени или за да те харесват жените. Ако си алфа бъди такъв заради себе си. Изгради самоувереност заради самия теб, а не за да те харесват жените. Неправилния тип увереност предполага показност, търсене на одобрение и следователно отблъсква. Именно затова тази тема е озаглавена „Вътрешна увереност и самочувствие”. Какво означава вътрешна? Всеки ден от живота си ти общуваш с хора, има неща, към които се стремиш, неща, които ти се случват, имаш приятели, хобита, жени, които харесваш и т.н. Начина по който гледаш на тези събития те определя като личност, определят твоята реалност. Когато изградиш една реалност тази реалност с времето се подсилва и определя своя светоглед /нещо, което тук наричаме фрейм/.

Сега си представи, че ти решиш съзнателно да изградиш своя фрейм, така, че света да е едно приятно и комфортно място за теб, че си заобиколен от позитивни и успешни хора, които те насърчават, че всички ти се кефят, но не защото ти така искаш и защото се стремиш към това, а просто защото това си ти – човекът, който дава толкова много на себе си и на света около себе си…. Ти имаш цели, имаш собствен път и призвание в живота си … знаеш, че хората могат да действат позитивно или негативно спрямо теб, да те одобряват или не, но в края на краищата това не те засяга, защото това си е техен личен избор. Ти имаш свой и като цяло нещата около теб са готини. Когато общуваш с жена не мислиш за нейната реакция, а просто изразяваш себе си и това, което искаш без да се извиняваш за поведението си, защото знаеш, че това си ти, а ти даваш нещо на хората. Това е вътрешно усещане, което не може да се опише с думи. Думите само насочват. Всеки е постигал това състояние на моменти, това не е някаква висша и мистична духовна сила …

Някои мъже са в това състояние по-често, други по-рядко. Но общото е, че много рядко го осъзнаваме. Когато си в това състояние ти не мислиш, ти просто се наслаждаваш на момента такъв, какъвто е. Но как да се научим да постигаме това състояние. Всеки един твой ден е съвкупност от избори, които правиш и решения, които взимаш. Избери съзнателно да изградиш тази самоувереност.

Това ще стане постепенно и ще ти е необходим цял живот. Но той и без това ще мине. Концентрирай се върху готините неща в живота си. Върху това да вярваш в себе си да се стремиш към това, което искаш, да се стремиш към нови пътища и да оправяш грешките си. Неуспехът е само временен, отсвирванията от жените са просто моментни състояния. Изгради увереност, че каквото и да става около теб, ти ще бъдеш мъжа, който трябва да бъдеш. Силният фрейм е една мрежа от убеждения, която от ден на ден се подсилва все повече и повече, накрая просто нищо не може да я срути. Как можеш да се страхуваш от отсвирване ако вече си преминал през хиляди, знаеш че нищо лошо не се случва, че си имал толкова хубави итеракции с жени, че знаеш какво можеш, към какво се стремиш… Ще преминаваш през негативната реакция просто с едно вдигане на рамене … и ще продължаваш нататък. Ти даваш нещо готино, ако някой не го иска си е негов проблем.

Това те прави независим емоционално от крайния резултат.

Това те прави Алфа.